Ace of the Diamond ภาค 1 ตอนที่ 1-75+OAD จบ ซับไทย

Ace of the Diamond ภาค 1 ตอนที่ 1-75+OAD จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Ace of the Diamond ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ซับไทย พากย์ไทย

เอจุน ซาวามุระ พิทเชอร์ที่สามารถขว้างลูกมูฟวิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ เขามุ่งเป้าจะเข้าโรงเรียนม.ปลายท้องถิ่นกับเพื่อนและเล่นเบสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่พวกเขาเล่นเก่งที่สุดด้วยกัน แต่เมื่อมีแมวมองจากโรงเรียนม.ปลายเซโด โรงเรียนชื่อดังมาทาบทามและเสนอให้ทุนเขาเรียน และมอบโอกาสที่จะไปสู่ระดับประเทศ ซาวามูระจึงตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนเซโดและมันก็ได้เปลี่ยนอนาคตที่เขาวาดฝันไว้ในอนาคตโดยสิ้นเชิง 

ดูภาค 2

[post-views]
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 1 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 2 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 3 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 4 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 5 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 6 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 7 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 8 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 9 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 10 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 11 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 12 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 13 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 14 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 15 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 16 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 17 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 18 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 19 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 20 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 21 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 22 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 23 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 24 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 25 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 26 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 27 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 28 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 29 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 30 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 31 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 32 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 33 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 34 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 35 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 36 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 37 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 38 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 39 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 40 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 41 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 42 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 43 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 44 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 45 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 46 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 47 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 48 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 49 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 50 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 51 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 52 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 53 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 54 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 55 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 56 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 57 ซับไทย

24:05 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 58 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 59 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 60 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 61 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 62 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 63 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 64 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 65 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 66 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 67 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 68 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 69 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 70 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 71 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 72 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 73 ซับไทย

24:05 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 74 ซับไทย

24:04 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ 75 ซับไทย

23:39 Watch this video
Ace of the Diamond

Ace of the Diamond ตอนที่ OVA 1 ซับไทย

23:36 Watch this video