Active Raid ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Active Raid ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Active Raid

เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม

พากย์ไทย

ดูภาคสอง