Ajin 2nd Season ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Ajin 2nd Season ตอนที่ 1-13 ซับไทย

เรื่องย่อ

Ajin 2nd Season

ภาคต่อของเรื่อง Ajin สายพันธอมนุษย์ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องของ นากาอิ เด็กหนุ่มที่พบว่าตนเองเป็นหนึ่งในอาจินสิ่งที่ฆ่าไม่ตายและถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เขาถูกตามล่าโดยมนุษย์

ซับไทย

ดูภาคแรก