Akudama Drive ตอนที่ 1-7/12 ซับไทย

Akudama Drive ตอนที่ 1-7/12 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Akudama Drive ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 ซับไทย

“ทุกคนคือคนร้าย” เมื่อนานมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างฝั่ง Kanto กับ Kansai และโลกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ฝั่ง Kansai กลายเป็นเมืองขึ้นของ Kanto และมีการพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศ แต่ทว่าการเมืองและกฎหมายกลับอ่อนแอจนอาชญากรรมแพร่หลาย เหล่ากลุ่มอาชญากรจะถูกเรียกว่า “Akudama Drive”