Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1-16/24 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1-16/24 ซับไทย

เรื่องย่อ

Back Arrow ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

ดินแดนที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพงที่มีชื่อว่า รินการินด์ กำแพงนั้นเป็นสิ่งที่คอยปกคุลม ปกป้อง ฟูมฝักผู้คนเสมอมา ดังนั้นกำแพงก็คือพระเจ้า แนวคิดนี้คือรากฐานสำคัญของรินการินด์อยู่มาวันหนึ่ง ในบริเวนหมู่บ้านชายแดนของรินการินด์อันมีชื่อว่า “หมู่บ้านเอ็ดจ้า” นั้นได้มีชายปริศนา นามว่า “แบ๊ค แอโร่ว” ปรากฏตัวออกมา แม้แอโร่วจะสูญเสียความทรงจำอยู่ แต่เขาก็รู้เพียงว่า ตัวเอง “มาจากด้านนอกของกำแพง” จากนั้นแอโร่วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังด้านนอกของกำแพงเพื่อหาทางฟื้นฟูความทรงจำของตัวเองกลับมา และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เขาไปพัวพนกับความขัดแย้งในโลกใบนี้ทีละน้อย

แบบโหลด

[post-views]
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 2 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 3 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 4 ซับไทย

23:38 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 6 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 7 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 8 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 9 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 11 ซับไทย

23:36 Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Watch this video
Back Arrow

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Watch this video