Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 1-24 ซับไทย

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 1-24 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย

Ballroom e Youkoso ฟูจิตะ ทาทาระ นักเรียนมัธยมต้นปีสาม ต้องการที่จะมีจุดเด่นบ้าง แต่เขากลับไม่เด่นสักอย่างและยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคต มีนักเรียนมัธยมปลายมาไถเงินเขา ซึ่งเขาได้รับการช่วยเหลือ เซนโกคุ คานาเมะ ที่เข้าใจผิดว่าเขากำลังอยากเรียนเต้นลีลาศเพราะเห็นมองใบประกาศ หลังจากได้มาที่โรงเรียนฝึกสอนเต้นลีลาศ ชีวิตเข้าเปลี่ยนไปจากเดิมและมุ่งสู่มือโปรบนสังเวียนการเต้นรำที่เร่าร้อน

[post-views]
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 1 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 2 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 3 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 4 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 5 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 6 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 7 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 8 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 9 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 10 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 11 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 12 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 13 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 14 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 15 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 16 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 17 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 18 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 19 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 20 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 21 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 22 ซับไทย

24:25 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 23 ซับไทย

24:15 Watch this video
Ballroom e Youkoso

Ballroom e Youkoso เหนือความฝันบนปลายเท้า ตอนที่ 24 ซับไทย

28:43 Watch this video