Douluo Dalu Soul Land ตอนที่ 1-13/26 พากย์ไทย

Douluo Dalu Soul Land ตอนที่ 1-13/26 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Douluo Dalu Soul Land

เรื่องย่อ

Tang San เป็นหนึ่งในศิษย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Tang Sect และเป็นที่รู้จักในการใช้อาวุธที่ซ่อนเร้น ด้วยความคาดหวังที่สูงผู้อาวุโสของนิกายเชื่อว่าอนาคตของเขาจะสดใส แต่ Tang เลือกที่จะละทิ้งชีวิตนี้ด้วยค่าใช้จ่ายในการได้รับตำนานที่ต้องห้ามของนิกาย