Free Eternal Summer ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

Free Eternal Summer ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

เรื่องย่อ

Free Eternal Summer ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย พากย์ไทย

Free Eternal Summer เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันว่ายน้ำที่ผ่านมา พวก ฮารุกะ มาโกโตะ นางิสะ ยังคงใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักในขณะที่ ริน นั้นยอมรับในอดีตของตนเองที่ผ่านมา

[post-views]
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:36 Watch this video
Free Eternal Summer

Free หนุ่มนักว่ายน้ำ ภาค 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:36 Watch this video