Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค 1-2 ตอนที่ 1-18 ซับไทย

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค 1-2 ตอนที่ 1-18 ซับไทย

เรื่องย่อ

Gin no Guardian

ริคุ ซุยกิน ชายที่ฐานะค่อนข้างจนแต่ถนัดเกมออนไลน์อย่างมาก จนวันหนึ่งเขาได้อุปกรณ์ปริศนาจากเพื่อนร่วมชั้นหญิง ริคุ หลิน เกมที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการบุกสุสานโบราณ ระหว่างนั้นเธอได้ถูกลักพาตัวไป อุปกรณ์ปริศนาทำให้เขาเข้าไปในโลกเสมือนจริงของเกมที่ซึ่งเขาได้พบกลุ่มคนสองกลุ่ม ผู้บุกรุกสุสาน และ ผู้พิทักษ์สุสาน ที่ใช้พลังพิเศษของพระเจ้าต่อสู้กัน เขาต้องเข้าร่วมในศึกครั้งนี้ในฐานะผู้พิทักษ์สุสานเพื่อหาวิธีช่วยเธอ

อนิเมะซับไทย

[post-views]
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 1 ซับไทย

13:14 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 2 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 3 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 4 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 5 ซับไทย

13:11 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 6 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 7 ซับไทย

13:11 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 8 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 9 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 10 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 11 ซับไทย

13:10 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 12 ซับไทย

13:05 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 13 ซับไทย

23:41 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 14 ซับไทย

23:41 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 15 ซับไทย

23:41 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 16 ซับไทย

23:41 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 17 ซับไทย

23:41 Watch this video
Gin no Guardian

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ตอนที่ 18 ซับไทย

23:37 Watch this video