Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 1-26 จบ พากย์ไทย

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 1-26 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hajime no Ippo 2

เรื่องราวของการเป็นนักชกมืออาชีพของ อิปโป้

อนิเมะกีฬา

ดูภาคอื่นๆ

 

 

 

 

[post-views]
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

41:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

23:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

18:11 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

22:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

22:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

19:26 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

22:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

21:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

20:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

23:00 Watch this video
Hajime no Ippo 2

Hajime no Ippo 2 ก้าวแรกสู่สังเวียน ภาค2 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

17:14 Watch this video