Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Hunter x Hunter  พากย์ไทย

กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้าของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่

[post-views]
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 1 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 2 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 3 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 4 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 5 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 6 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 7 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 8 พากย์ไทย

23:03 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 9 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 10 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 11 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:29 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 13 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 14 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 15 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 16 พากย์ไทย

23:24 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 17 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 18 พากย์ไทย

23:04 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 19 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 20 พากย์ไทย

23:26 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 21 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 22 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 23 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 24 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 25 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 26 พากย์ไทย

23:07 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 27 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 28 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 29 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 30 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 31 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 32 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 33 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 34 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 35 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 36 พากย์ไทย

23:26 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 37 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 38 พากย์ไทย

23:04 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 39 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 40 พากย์ไทย

23:22 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 41 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 42 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 43 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 44 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 45 พากย์ไทย

23:03 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 46 พากย์ไทย

23:07 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 47 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 48 พากย์ไทย

23:24 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 49 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 50 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 51 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 52 พากย์ไทย

23:26 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 53 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 54 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 55 พากย์ไทย

23:08 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 56 พากย์ไทย

23:25 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 57 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 58 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 59 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 60 พากย์ไทย

23:27 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 61 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 62 พากย์ไทย

23:16 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 63 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 64 พากย์ไทย

23:27 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 65 พากย์ไทย

23:06 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 66 พากย์ไทย

23:28 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 67 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 68 พากย์ไทย

23:27 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 69 พากย์ไทย

23:05 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter (1999) ตอนที่ 70 พากย์ไทย

23:14 Watch this video
Greed island

Hunter x Hunter ตอนที่ Greed island พากย์ไทย

27:32 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 76 ซับไทย (ปี2011)

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 77 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 78 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 79 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 80 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 81 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 82 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 83 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 84 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 85 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 86 ซับไทย

23:43 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 87 ซับไทย

23:44 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 88 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 89 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 90 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 91 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 92 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 93 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 94 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 95 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 96 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 97 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 98 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 99 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย

23:42 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย

23:42 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย

23:37 Watch this video

Hunter x Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย

23:37 Watch this video

Hunter x Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 122 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย

23:42 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย

23:36 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย

23:37 Watch this video
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

23:22 Watch this video