Jigoku Shoujo: Yoi no Togi ตอนที่ 1-12 จบ ซับไทย

Jigoku Shoujo: Yoi no Togi ตอนที่ 1-12 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Jigoku Shoujo: Yoi no Togi ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Jigoku Shoujo: Yoi no Togi เรื่องย่อ เว็บไซต์ลึกลับที่ถูกกล่าวขวัญถึงกันชื่อ Jigoku Tsushin(สาสน์ถึงอเวจี, Hell Hotline) เปิดให้โพสรับเรื่องร้องทุกข์โดยให้ระบุชื่อคนที่โกรธแค้นและต้องการพบกับความพินาศจนดิ่งสู่ห้วงอเวจี อย่างไรก็ตาม ชีวิตของผู้ร้องทุกข์นั้นต้องแลกมาด้วยวิญญาณตนต้องลงสู่ขุมนรกเช่นกันในยามสิ้นชีวิต เอ็นมะ ไอ ธิดาแห่งอเวจี ผู้ดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์บนโลกมนุษย์ตรวจสอบคนที่เป็นเป้าหมาย ก่อนนำทางคนเลวในรายชื่อไปสู่ขุมนรก