Mushishi ตอนที่ 1-25 ซับไทย

Mushishi ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดู Mushishi ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Mushishi (มุชิฉิ) เป็นเรื่องราวการเดินทางของ “กิงโกะ” ชายหนุ่มซึ่งเป็นหมอรักษาโรคที่เกิดจาก “มุฉิ” แปลตรงตัวคือ “แมลง” ครับ แต่มุฉิในเรื่องนี้ไม่ใช่แมลง กลับเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างธรรมชาติซึ่งไม่มีชีวิตกับเหล่าสรรพสัตว์ ที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้บางคนอาจมองว่ามุฉิคือวิญญาณของธรรมชาติที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรือบางคนคิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติแต่มีชีวิต โดยสรุปคือ หากมุฉิมีจริงก็สามารถอธิบายโรคภัยและปรากฏการณ์ประหลาดทั้งหลายในโลกนี้ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นอาการตาบอดโดยไม่ทราบสาเหตุ หูหนวกทั้งที่ไม่พบความผิดปกติ หรือแม้แต่โรคหลงลืมในคนอายุน้อย หลายโรคเหมือนที่เคยพบคนไข้ในชีวิตจริงเลยครับ 

[post-views]
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 1 ซับไทย

23:44 Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 2 ซับไทย

23:44 Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 3 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 4 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 5 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 6 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 7 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 8 ซับไทย

23:44 Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 9 ซับไทย

23:44 Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 10 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 11 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 12 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 13 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 14 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 15 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 16 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 17 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 18 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 19 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 20 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 21 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 22 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 23 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 24 ซับไทย

Watch this video
Mushishi

Mushishi ตอนที่ 25 ซับไทย

Watch this video