Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 1-11 จบ ซับไทย

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 1-11 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

2Mushoku Tensei ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

หนุ่มว่างงานอายุ 34 ปีที่เกาะพ่อแม่กินไปวัน ๆ เมื่อพ่อแม่จากไป พี่น้องก็ทนไม่ไหวไล่ตะเพิดเขาออกจากบ้าน ขณะกำลังสิ้นหวังและนึกเสียใจ เขาก็ถูกรถบรรทุกชนตาย ทว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้ง ก็พบว่าตัวเองเกิดใหม่ในโลกต่างมิติแห่งดาบและเวทมนตร์ !? แม้ช่วงแรกจะรู้สึกสับสน แต่เขาก็ตัดสินใจใช้ความรู้และประสบการณ์ที่หลงเหลือจากชาติที่แล้ว…เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ให้เป็นผู้เป็นคน !

แบบโหลด

[post-views]
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 1 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 2 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 3 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 4 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 5 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 6 ซับไทย

23:39 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 7 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 8 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 9 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 10 ซับไทย

23:40 Watch this video
Mushoku Tensei

Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 11 จบ ซับไทย

Watch this video