Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 จบ พากย์ไทย

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Naruto นารูโตะ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ซับไทย พากย์ไทย

ในแว่นแคว้นของโลกแห่งนินจา หมู่บ้านที่ชื่อโคโนฮะงาคุเระได้ถูกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางโจมตีเมื่อสิบสองปีก่อน ทำให้โฮคาเงะรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต้องยอมพลีชีพเพื่อสะกดวิญญาณของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง โดยผนึกไว้ในร่างของทารกคนหนึ่ง นามว่า อุซึมากิ นารูโตะ และเรื่องราวต่างๆมากมายก็ได้เกิดขึ้น 

[post-views]
naruto

Naruto ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 147 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 148 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 149 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 150 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 151 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 152 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 153 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 154 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 155 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 156 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 157 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 158 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 159 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 160 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 161 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 162 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 163 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 164 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 165 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 166 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 167 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 168 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 169 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 170 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 171 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 172 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 173 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 174 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 175 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 176 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 177 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 178 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 179 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 180 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 181 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 182 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 183 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 184 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 185 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 186 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 187 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 188 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 189 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 190 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 191 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 192 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 193 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 194 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 195 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 196 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 197 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 198 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 199 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 200 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 201 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 202 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 203 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 204 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 205 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 206 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 207 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 208 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 209 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 210 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 211 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 212 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 213 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 214 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 215 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 216 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 217 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 218 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 219 พากย์ไทย

Watch this video
naruto

Naruto ตอนที่ 220 พากย์ไทย

Watch this video