Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ดู Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

ในอนาคตตอนปี 2113 เป็นสมัยที่การปกครองทางด้านการเมืองได้มีการนำเอาระบบข้อบังคับไฮเทคที่เรียกว่า Sibyl System เข้ามาบังคับใช้กับประชากร เพื่อคาดหมายที่จะสร้างความมีเสถียรภาพและก็ระเบียบแบบแผนสำหรับในการดำรงชีวิตที่ให้กับพสกนิกรในสังคม แม้กระนั้นด้วยข้อบังคับฉบับนี้ของ Sibyl Systemอันเป็นเสมือนกฎระเบียบที่แนะนำมากยิ่งกว่าความเป็นหลักระบบประชาธิปไตยจนถึงเกินความจำเป็นกลับได้สร้างความนึกคิดต่างที่ยากเกินกว่าการยินยอมยอมรับได้ นี่ก็เลยไม่ต่างจากข้อบังคับที่ชี้ให้คนไหนกันเป็นผู้ใดตายได้อย่างสะดวกสบายเพราะเหตุว่าเมื่อความถูกต้องแน่ใจ ความถูกไม่ถูก รวมทั้งสิทธิความเสมอภาค ได้ถูกพิพากษาจากระดับสีไม่เหมือนกันของสัมประสิทธิ์อาชญากรรมหรือที่มีชื่อเรียกว่าไซวัว-พาร์ทก็เลยก่อให้เกิดผลกระทบทำให้ความนึกคิดต่างแปรไปสู่แนวความคิดการต้านทานรวมทั้งไปสู่ขั้นตอนทำลายกฎระเบียบการปกครองที่ได้รอข่มขี่คลุมเหงอปิ้งไม่มีซึ่งความเป็นมนุษย์ Psycho-Pass

[post-views]
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 14 พากย์ไทย

22:51 Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 15 พากย์ไทย

22:59 Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Watch this video
Psycho-Pass

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า (ภาค1) ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Watch this video