Room Mate ตอนที่ 1-12 จบ ซับไทย

Room Mate ตอนที่ 1-12 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Ryuu no Haisha

อนิเมะสั้นที่มี 3 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องๆ หนึ่ง โดยที่มี “คุณ” เป็นตัวเอก (มองผ่านมุมมองของเรา)

อนิเมะซับไทย