Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย

Strike witches เรื่องย่อ เรื่องย่อ ในปี 1939 มีการอารวาทของ เนลรอยย์ ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนและเพื่อจุดประสงค์ใด แต่มันทำให้ผู้คนล้่มตายและบ้านเมืองพังทลายไปเป็นอันมากจึงได้มีการจัดตั้งอาวุธต่อต้านเนลรอยย์ที่มีชื่อเรียกว่า “สไตรค์ ยูนิต” โดยใช้พลังของเวทย์มนต์ต่อสู้กับเหล่าเนลรอยย์ในการใช้อาวุธนี้ จึงหาเด็กสาวทั่วโลกมาเพื่อใช้อาวุธนี้ และได้มีการจัดตั้ง กองกำลังบินรบร่วม 501 สไตรค์ วิทซ์ขึ้นมา

[post-views]
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย

Watch this video
Strike witches

Strike witches สงครามเวหา กกน.ลอยฟ้า ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย

Watch this video