Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย

เรื่องย่อ

Sukitte Ii na yo ตอนที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ซับไทย

Sukitte Ii na yo เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของ ทาจิบานะ เมย์ ที่เป็นสาวโสดมาตลอด 16 ปี วันหนึ่งด้วยความบังเอิญ เธอพลาดไปทำให้ คุโรซาวะ ยามาโตะ ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ยามาโตะเกิดสนใจ และพยายามตีสนิทกับเธอ รวมถึงได้ปกป้องเธอจากสตอล์กเกอร์อีกด้วย

[post-views]
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 1 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 2 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 3 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 4 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 5 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 6 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 7 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 8 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 9 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 10 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 11 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 12 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ 13 ซับไทย

Watch this video
Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo พูดว่ารักกับฉันสิ ตอนที่ OVA ซับไทย

Watch this video