To Love Ru Darkness 2nd ภาค 4 ตอนที่ 1-14 ซับไทย

To Love Ru Darkness 2nd ภาค 4 ตอนที่ 1-14 ซับไทย

เรื่องย่อ

To Love Ru Darkness 2nd ภาค 4 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย พากย์ไทย

To Love Ru Darkness 2nd ภาค 4 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวฮาเร็ม สานต่อจากจุดเริ่มต้นเดิม (ตั้งแต่หลายๆ ภาคก่อน) เมื่อจักรวาลอันกว้างใหญ่ นำพาให้ “ลาล่า ซาตาริน เดวิลุค” เจ้าหญิงแห่งดาวเดวิล ลุต อันไกลโพ้น ได้มาพบกับ “ยูกิ ริโตะ” เด็กหนุ่ม ม.ปลาย แสนธรรมดา จอมซุ่มมซ่าม ซึ่งมี “ไซเร็นจิ ฮารูนะ” เป็นเพื่อนสาวที่แอบชอบ

[post-views]
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 1 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 2 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 3 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 4 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 5 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 6 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 7 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 8 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 9 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 10 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 11 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 12 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 13 ซับไทย

23:42 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ 14 ซับไทย

23:46 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova1 ซับไทย

25:32 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova2 ซับไทย

26:04 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova3 ซับไทย

23:38 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova4 ซับไทย

28:06 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova5 ซับไทย

23:04 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova6 ซับไทย

25:31 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova7 ซับไทย

22:14 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova8 ซับไทย

24:48 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova9 ซับไทย

27:00 Watch this video
To Love-Ru Darkness 2nd

To Love-Ru Darkness 2nd ตอนที่ ova10 ซับไทย

12:17 Watch this video