Tsubasa สงครามเทพข้ามมิติ ss1 ss2 The Movie ตอนที่ 1-52 จบ พากย์ไทย

Tsubasa สงครามเทพข้ามมิติ ss1 ss2 The Movie ตอนที่ 1-52 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Tsubasa สงครามเทพข้ามมิติ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย พากย์ไทย

Tsubasa สงครามเทพข้ามมิติ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเชารันนักสำรวจโบราณสถานและยังเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงซากุระแห่งอาณาจักรโครว ได้พบโบราณวัตถุและโบราณสถานของอาณาจักรโครวโบราณทำให้ ประตูมิติเปิดออกส่งซากุระเข้าไปในเครื่องแยกความทรงจำ

[post-views]
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 1 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 2 ss1 พากย์ไทย

25:01 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 3 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 4 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 5 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 6 ss1 พากย์ไทย

25:01 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 7 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 8 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 9 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 10 ss1 พากย์ไทย

25:01 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 11 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 12 ss1 พากย์ไทย

24:59 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 13 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 14 ss1 พากย์ไทย

24:10 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 15 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 16 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 17 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 18 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 19 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 20 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 21 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 22 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 23 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 24 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 25 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa

Tsubasa SS1 ตอนที่ 26 ss1 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 1 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 2 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 3 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 4-5 ss2 พากย์ไทย

50:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 6 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa ss2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 7 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 8 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 9 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 10-11 ss2 พากย์ไทย

50:01 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 12-13 ss2 พากย์ไทย

50:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 14 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 15 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 16-17 ss2 พากย์ไทย

50:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 18-19 ss2 พากย์ไทย

50:01 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 20-21 ss2 พากย์ไทย

50:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 22-23 ss2 พากย์ไทย

50:01 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 24-25 ss2 พากย์ไทย

50:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa SS2 ตอนที่ 26 ss2 พากย์ไทย

25:00 Watch this video
Tsubasa SS2

Tsubasa ตอนที่ the movie สงครามเทพข้ามมิติ

34:34 Watch this video